Uurwerkreparaties Horloges

Rikkoert Juweliers Sieraden Reparaties

Uurwerkreparaties horloges

Horloge reparaties bij Rikkoert Juweliers

De diversiteit aan verschillende type horloges vraagt om de nodige vakkennis, ervaring, beschikbare onderdelen en gereedschappen. Hierdoor zijn er veel verschillende soorten uurwerken, welke wij allemaal kunnen voorzien van een volledige onderhoudsbeurt of waarvoor wij deelreparaties uit kunnen voeren. Vooraf wordt altijd eerst helder besproken welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Type uurwerken:

Het onderhoud- / reparatie proces:

Uitvoering onderhoud en reparaties aan het uurwerk

Het proces van onderhoud en reparatie aan een horloge is een uitgebreid en stapsgewijs traject dat zorgvuldig doorlopen moet worden om op kwalitatieve wijze de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit vaste stramien geeft structuur aan ons serviceniveau en zorgt voor de beste resultaten voor u als klant.

1. Identificatie

Elk horloge wordt gekoppeld aan een klant in ons systeem en voorzien van een uniek identificatienummer. Op deze manier doorloopt het horloge de juiste stappen van het onderhoud- / reparatieproces.

2. Beoordeling

De uurwerkmakers beoordelen het horloge met speciale aandacht voor het uurwerk. Op dit moment wordt beoordeelt of de prijsopgave en tijdsindicatie die vooraf is gegeven overeenkomt. Wanneer dit het geval is zal het horloge verder het reparatietraject ingaan. Anders wordt er eerst contact opgenomen met de klant om de geconstateerde zaken door te spreken, toe te lichten en de herziende prijsopgave voor te stellen. Na akkoord hierop zullen wij het horloge verder in behandeling nemen.

3. Demonteren uurwerk uit het horloge

Het uurwerk wordt gedemonteerd uit de horlogekast. Alle individuele onderdelen worden gedemonteerd en gereed gemaakt voor de reiniging ervan.

4. Reiniging van alle individuele onderdelen

Alle onderdelen van het uurwerk worden schoongemaakt in baden met speciale vloeistoffen. Wanneer al het aanwezige vuil is verwijderd zal de horlogemaker elk individueel onderdeel beoordelen op slijtage.

5. Terugplaatsing van de onderdelen en hermontering uurwerk

Alle gereinigde onderdelen en de vernieuwde onderdelen worden weer op juiste wijze gemonteerd, waardoor het uurwerk weer in ere wordt hersteld. Dit precisiewerk moet zorgvuldig gebeuren en controles worden uitgevoerd op de elektrische onderdelen.

6. Smeren onderdelen

Ieder uurwerk met bewegende onderdelen heeft smering nodig. Het smeermiddel verschilt per onderdeel. Hiervoor gebruiken de uurwerkmakers speciale oliën voor horloge uurwerken die verschillende eigenschappen hebben. De viscositeit (stroperigheid) wordt op de juiste plekken bij de juiste onderdelen aangebracht.

7. Controle van het uurwerk

Middels het gebruik van een elektronisch afregelapparaat, worden eventuele aanwezige afwijkingen binnen het uurwerk opgespoord en kunnen hierna worden verholpen.

8. Afregelen van het uurwerk

Mechanische uurwerken moeten worden afgesteld. Dit wordt gedaan door de uitslag van de balansveer, het regelorgaan van het uurwerk, groter of kleiner te maken. Hierdoor gaat het horloge sneller of trager lopen. Het horloge zal diverse tests doorlopen en zorgvuldig worden gecontroleerd op doorlopen.

9. Horlogekast verschonen

Naast het uurwerk moeten ook de kast en de horlogeband worden schoongemaakt. Middels een ultrasoon bad worden al het vuil verwijderd. Eventuele kapotte onderdelen worden vervangen om het horloge uiteindelijk weer perfect te laten werken.

10. Demonteren uurwerk uit het horloge

Het uurwerk wordt weer terug in de horlogekast geplaatst. Alle pakkingen, rubberen afdichtringen, worden op juiste wijze geplaatst bij het glas, de achterdeksel, de drukknoppen en de kroon van het horloge. Op deze manier is het horloge weer in ere herstelt.

11. Testen op waterdichtheid en stofdichtheid

Horloge hebben een bepaalde waterdichtheid. Deze waterdichtheid moet weer worden gecontroleerd. Middels hoogwaardige testapparatuur wordt de correcte afdichting getest. Als het horloge deze stap doorlopen heeft komt de eindcontrole in beeld.

12. Eindcontrole

Deze eindcontrole wordt uitgevoerd om alle functies van het horloge te testen. Onze uurwerkmakers moeten er zeker van zijn dat horloge dat een onderhoudsbeurt heeft gehad weer perfect werkt. Als deze eindcontrole is afgerond wordt u geïnformeerd over de gereedheid van het horloge.

Waarom heeft mijn horloge onderhoud nodig en wat gebeurt er tijdens deze reparatie?

Een betrouwbaar adres voor uw horloge reparaties is belangrijk. Horloges hebben natuurlijk een bepaalde materiële waarde, maar bovenal een emotionele waarde. Het kan gekocht zijn voor een bijzonder moment, u kan het cadeau hebben gekregen voor een bijzondere prestatie of het is een familiestuk dat al jaren door verschillende familieleden is gedragen. Los van het type uurwerk, hebben alle uurwerken met uitzondering van digitale horloges, mechanische onderdelen in het horloge uurwerk. De onderdelen bewegen 24 uur per dag en hebben dus altijd smering nodig.

Voorbeeld: Automaat

Horloge met voortstuwing op basis van de polsbeweging

Uurwerken van automaat horloges kunnen uit meer dan 100 verschillende onderdelen bestaan. De meeste van deze onderdelen zijn continue in beweging.

- Het ‘regelorgaan’ de balans draait 21.000 keer per uur
- Diverse radartjes hebben 1440 omwentelingen per dag

Middels de vele facetten van het complexe radarwerk wordt dit teruggebracht naar 24 ronddraaiende bewegingen van de minutenwijzer per dag. De urenwijzer heeft 2 ronddraaiende bewegingen per dag. De datum schijf heeft 1 ronddraaiende beweging voor de aanduiding per maand.

Horloge reparatie laten uitvoeren, hoe gaat dit in zijn werk?

Onderzoek & Beoordeling

Een horloge is een draagaccessoire die onderhevig is aan elementen van buitenaf. Vuil, harde stoten, ouderdom of andere schade kan ervoor zorgen dat het uurwerk van het horloge een onderhoudsbeurt nodig heeft waarbij reparatiewerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden wanneer specifieke onderdelen schade hebben.

Mogelijke storingen & problemen

Allerlei storingen of schades kunnen optreden in een uurwerk. Bij het zien van het horloge wordt veelal een eerste prijsopgave gedaan. Deze prijsopgave geldt voor de reguliere reparatiewerkzaamheden. Voordat begonnen wordt aan de werkelijke reparatie wordt het horloge nog in zijn volledigheid beoordeeld. Wanneer grotere gebreken aan het licht komen, wordt u hier eerst over geïnformeerd. Indien nodig zal er een herziene prijsopgave worden meegestuurd. Mochten de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden binnen de gedane prijsopgave zal het horloge ons verdere reparatieproces ingaan.

Prijsopgave

De prijsopgave is een belangrijk onderdeel van het reparatieproces. Als klant wilt u vooraf een goed beeld hebben van de reparatie- of onderhoudskosten. Bij Rikkoert Juweliers werken wij dan ook met een vastgestelde prijslijst. Reparaties voeren wij uit onder vaste kosten. Mochten wij onverhoopt de prijsopgave overstijgen omdat gedurende het reparaties proces andere problemen naar voren zijn gekomen, wordt u hierover eerst geïnformeerd. Na akkoord van u als klant zullen wij een vervolg geven aan de reparatie van het horloge. Indien u de reparatiekosten te hoog vindt is dit geen probleem en zullen we het horloge weer afleveren zoals deze bij ons is afgegeven. Uiteraard helpen wij u graag verder met een vervangend nieuw exemplaar.

Garantie

Op iedere reparatie bieden wij u garantie. Onze uurwerkmakers leveren de beste kwaliteit, zodat horloges van welke leeftijd dan ook, weer perfect functioneren tijdens het gebruik. Daarom geven wij ook een garantie van 3 maanden op reparatie- of onderhoudsbeurt. Mocht er onverhoopt een probleem optreden tijdens deze periode die gerelateerd is aan de gedane werkzaamheden, dan zullen wij dit uiteraard geheel kosteloos en in een zo’n mogelijk tijdsbestek voor u oplossen.