Disclaimer

De website www.rikkoert.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Rikkoert Juweliers. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rikkoert Juweliers.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Rikkoert Juweliers op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Rikkoert Juweliers wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Rikkoert Juweliers behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.